PROJEKTIT

Tuliniemi Engineering

1.6.2019 - jatkuu : Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy (STEP), IINA projekti

Käyttöönottopäällikkö

STEP Oy:n höyryn, paineilman ja täyssuolanpoistetun veden tuotantolaitoskokonaisuus Harjavallan suurteollisuuspuistoon.

1.6.2021 alkaen Pohjolan Voima Oy:n (PVO) Turbiini ja Kattila asiantuntijaverkoston jäsen

Tehtävänä toimia tarvittaessa teknisenä asiantuntijana PVO:n voimalaitoksilla yhteistyössä voimalaitosten oman organisaation kanssa

1.5.2019 - 30.6.2021 : Laanilan Voima Oy, voimalaitoksen purkamisen suunnittelu

Voimalaitoksen käytöstäpoiston - ja purkamisen turvallistamisen suunnittelu ja valvonta sekä voimalaitoksen purkamisen suunnittelu

1.10.2019 - 31.5.2021 : Oulun Energia Oy, OEBIO-projekti (Laanilan biovoimalaitos)

Käyttöönottopäällikkö

Rakennettava biovoimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä (CHP) jonka polttoaineteho on 215 MW, sähköteho 70 MW, vastapainekaukolämpöteho noin 120 MW ja savukaasupesurin lämmöntalteenoton kaukolämpöteho noin 55 MW.

Biovoimalaitoksen pääpolttoaineena on puu jonka osuun polttoaineesta on 70%. Loppuosa polttoaineesta on kierrätyspolttoainetta ja huoltovarmuuden varmistavaa turvetta.

2017 / 2018 / -> 30.9.2019: VALMET Technologies Oy, Kilpilahti Power Plant kolmen kattilalaitoksen toimitus.

Käyttöönottoinsinööri, käyttöönoton valmistelu, käyttöönotto ja asennusvalvonta.

Projekti sisältää kolmen höyrykattilalaitoksen toimituksen Kilpilahti Power Plant Oy:lle

Öljy-kaasukattilat 2 kpl 146 MWth, 105 bar, 540 °C.

Kiertopetikattila 145 MWth, 105 bar, 540 °C

Käyttöönoton valmistelu toimistolla: Käyttöohjeiden laatiminen, käyttöönoton tarkastuslistojen ja aikataulun laatiminen sekä automaation FAT-testaus.

Käyttöönotto projektityömaalla: Kattiloiden ja putkistojen koeponnistukset, laitteiden testaukset ja koekäytöt, laitekokonaisuuksien koekäytöt, kattilalaitoksien käyttöönotot sekä kattilalaitoksien suorituskyky- ja takuukokeiden suoritukset.

Asennusvalvonta: Kone- ja putkistoasennusten asennusvalvonta sekä vastaanottotarkastukset.

2018 / 2019 / 2020: Boliden Kokkola Oy

Asiantuntiapalveluja

2017: Empower IN, Teollisuuden Voima Oy Olkiluoto 2 (OL2) vuosihuolto.

Asennusvalvoja, turbiinilaitoksen vuosihuoltotöiden asennusvalvonta

Työurallani ennen yrittäjäksi ryhtymistä olleet projektit joissa olen ollut mukana:

2008: PROTO, Kokkolan Voiman prosessihöyrykattilan rakennusprojekti

Projektipäällikkö, Kokkolan Voiman palveluksessa


2001: KOVO, Kokkolan Voiman voimalaitoksen rakennusprojekti

Projektipäällikkö, Kokkolan Voiman palveluksessa

 

1999: VALA, Vaskiluodon voimalaitosten laajennus. Uusi turbiinilaitos (250 MW) ja olemassa olevan hiilipölykattilan tehonnosto

Päätehtävinä turbiinilaitoksen laitetoimitusten valvonta sekä turbiinilaitoksen layout suunnittelun ja toteutuksen valvonta. PVO-Lämpövoiman palveluksessa.

 

1998: IMPI, PVO:n IMMPOWER-kunnossapitotietojärjestelmän käyttöönotto.

Osallistuminen PVO:n projektiryhmän työskentelyyn ja toimiminen Vaasan toimipisteen projektipäällikkönä. PVO-Lämpövoiman palveluksessa.

 

1993: Vaskiluodon Voiman Parsons turbiinin matalapaineturbiinin uusinta täyshuollon yhteydessä

Toimituksen valvonta ja täyshuollon työnjohtaja. Vaskiluodon Voiman palveluksessa.

Olen suunnitellut ja valvonut vuosittain voimalaitosten vuosihuoltoja. Näihin vuosihuoltoihin sisältyy myös useampi turbiinin täyshuolto.